Template:PD-user-w/vi

From OpenMedia
Jump to: navigation, search
PD-icon.svg Hình này đã (hoặc từ đây) được chuyển vào phạm vi công cộng bởi tác giả của nó, tại dự án Wikimedia Commons . Điều này có giá trị trên toàn thế giới.

Trong trường hợp không khả thi về mặt luật pháp:
cho tất cả mọi người quyền để sử dụng tác phẩm này với bất cứ mục đích nào, không có điều kiện, trừ phi pháp luật bắt buộc có điều kiện.

CHÚ Ý: Xin đừng trực tiếp sử dụng bản mẫu này! Đây chỉ là một bản dịch. Thay vào đó, hãy dùng {{PD-user-w}}!

NOTE: Please do not use this template directly! This is just for translation. Use {{PD-user-w}} instead!