Template:PD-user-w/mk

From OpenMedia
Jump to: navigation, search
PD-icon.svg Оваа слика е пуштена (или со ова се пушта) во јавна сопственост од страна на нејзиниот автор, на проектот Заедничка Ризница . Ова важи за целиот свет.

Во случај ова да е правно неизводливо:
дава право на секого да го користи ова дело за било која намена, без какви и да е услови, освен ако таквите услови не ги наложува законот.

НАПОМЕНА: Не користете го овој шаблон директно!! Ова служи само за превод. Користете го шаблонот {{PD-user-w}}!

NOTE: Please do not use this template directly! This is just for translation. Use {{PD-user-w}} instead!