Template:PD-Macedonia/mk

From OpenMedia
Jump to: navigation, search
Public domain Оваа слика или друго медиумско дело е во јавна сопственост во Република Македонија бидејќи е истечен рокот на траење на авторските права, или пак не подлежи на нив.
  1. Слободно е користење дело од народното творештво. Изворот и потеклото на делото мора да бидат наведени. Негово сакатење и недостојно користење не е дозволено.
  1. Поминати се барем 70 години од смртта на авторот. Кога има повеќе од еден автор, правата истекуваат 70 години по смртта на последниот преживеан автор.
  2. Ова е анонимно или псевдонимно дело, и поминати се барем 70 години од неговото првично опбјавување.
  3. Ова е аудиовизуелно или колективно дело, поминати се барем 70 години од неговото првично објавување.
  4. Ова е дело создадено пред повеќе од 70 години, но неговиот рок не тече од смртта на авторот или авторите, и не било објавено во рок од 70 години од неговото создавање.
За подигнувачите: Назначувајте го видот на делото, датумот на првото објавување или создавање и други корисни информации.


English | македонски | +/−

Flag of Macedonia.svg

НАПОМЕНА: Не користете го овој шаблон директно!! Ова служи само за превод. Користете го шаблонот {{PD-Macedonia}}!

NOTE: Please do not use this template directly! This is just for translation. Use {{PD-Macedonia}} instead!